Interior Office Space, PeaniaΠεριοχή: Παιανία, Αττική
Έτος Μελέτης: 2022
Ομάδα Μελέτης: Γιώργος Τζορμπατζίδης, Αθηνά Αθανασίου
Εμβαδόν: 120 m2

Location: Peania, Attica
Year of Design: 2022
Design Team: George Tzorbatzidis, Athina Athanasiou
Size: 120 m2


Η μελέτη αφορά στον ανασχεδιασμό  των χώρων γραφείων εταιρείας επιφανείας 120 τμ. Βασικό αντικείμενο της μελέτης ήταν η ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και της επίπλωσης τους καθώς επίσης και η επίλυση της ανάγκης για τη βέλτιστη διαχείριση του ηχητικού και οπτικού περιβάλλοντος

Επιλέχθηκε διάταξη ανοιχτού χώρου για τις θέσεις εργασίας προκειμένου να ενθαρρύνεται το ομαδικό πνεύμα και η θετική αλληλεπίδραση των εργαζομένων. Η γεωμετρία του χώρου επέβαλλε γραμμικές διατάξεις των θέσεων εργασίας.  Διαμορφώθηκε χώρος ανάπαυσης  και υποδοχής των επισκεπτών κοντά στην είσοδο,  ενώ διαμορφώθηκε και χώρος κατάλληλος για σύντομες συναντήσεις, μικρές παρουσιάσεις και συνεργασία των συναδέλφων. Αναδιαμορφώθηκαν επίσης δυο χώροι διαφορετικού μεγέθους για παρουσιάσεις και συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, ένας πιο μικρός και ένας πιο μεγάλος οκτώ θέσεων.  Στις μακριές πλευρές του ενιαίου χώρου τοποθετήθηκαν τα απαραίτητα ερμάρια ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος ελεύθερος χώρος κίνησης και στάσης στο μέσον του χώρου

Στον κύριο γραμμικό χώρο εργασίας τα έπιπλα επιλέχθηκαν με γνώμονα την ευελιξία τους, την εργονομία τους και τη διασφάλιση της σωστής στάσης εργασίας για το ανθρώπινο σώμα. Τοποθετήθηκαν σε διατάξεις  των δύο, των τεσσάρων και των οχτώ σύμφωνα τις ανάγκες της ομάδας συνεργασίας και με την δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης θέσεων εργασίας. Όλα τα βοηθητικά ερμάρια αναπτύχθηκαν σε μεταλλικό κυβικό κάναβο και έχουν ανοιχτά ή κλειστά μέρη, ανάλογα με τις ανάγκες αποθήκευσης.

Για την αντιμετώπιση της ηχητικής όχλησης που υπάρχει στους ανοικτούς χώρους γραφείων προτάθηκε η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών υλικών, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Προστέθηκαν λοιπόν τα σχετικά ειδικά τεμάχια στα γραφεία των εργαζομένων ενώ στα κρυστάλλινα διαχωριστικά των χώρων συναντήσεων τοποθετήθηκαν κουρτίνες από ηχοαπορροφητικά υφάσματα που συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην οπτική απομόνωση αυτών των χώρων. Τμήματα της υφιστάμενης οροφής αντικαταστάθηκαν με ηχοαποροφητικά πάνελ. Τέλος αναρτήθηκαν ηχοαπορροφητικά πλέγματα και επιφάνειες πάνω από σημεία συναντήσεων και συζητήσεων προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της αντήχησης.

Όλα τα δομικά στοιχεία του χώρου αλλά και τα βασικά στοιχεία επίπλωσης επιλέχθηκε να είναι σε τόνους του λευκού και του γκρι, ώστε να δημιουργηθεί ένα ουδέτερο φόντο για να πρωταγωνιστήσουν τα έντονα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας, τα οποία κυριαρχούν στις επιφάνειες ηχοαπορρόφησης και σε άλλα  στοιχεία της επίπλωσης. Το σύνολο συμπληρώνουν οι ξύλινοι κύβοι στα ερμάρια, οι κουρτίνες μεγάλου ύψους σε σκούρες αποχρώσεις και η σημειακή φύτευση.

This study concerns the redesign of a company’s office interior which extends in an area of approximately 120sq.m.  The main objective was to renovate and breathe new air to the existing space, while at the same time improving its sound and visual quality for the employees’ benefit.

Open plan design was chosen so as to facilitate co-working and boost the team spirit. The geometry of the space dictated the linear arrangement of desks and seats. A reception and waiting area was designed for the visitors, in a short distance from the main entrance. A small open meeting spot was strategically placed where coworkers could hold brief conversations about daily matters. The two existing meeting rooms were redesigned and modernized to match the company’s high standards.  All cabinets follow a cubic module and were positioned on the two long sides so as to liberate as much space as possible for the main office area.

Quality office pieces of furniture were selected to reassure correct ergonomics and provide a healthy work environment for everyone. Groups of two, four and eight working spots were created. Maximum flexibility is achieved since the module selected can be easily modified by adding or subtracting furniture.

In order to maintain sound comfort in an open space work environment, our proposal suggested the installation of carefully selected sound-absorbing materials in strategic areas.  Dividing panels, roof elements and curtains made of special sound absorbing fabrics were used for the desks, the roof and the glass dividers respectively. Colorful suspended panels were placed above all meeting areas to maximize noise absorption while maintaining aesthetic balance.

Pale gray or white tones were selected for the surrounding walls and the roof, so as to generate a neutral visual background. Some secondary elements such as sound improving panels and some furniture were in highly saturated color tones in order to match the company’s brand identity, and create a joyful, playful and lively work environment. Dark grey curtains and indoor plants complete the ensemble.